Неділя, 22.04.2018, 00:12
Вітаю Вас Гість | RSS

Конотопський НВК:
ЗОШ І ступеня-ДНЗ


Меню сайту
Категорії розділу
файли [2]
Уроки [7]
Методичні розробки уроків, презентації
Статті [3]
Доповіді, виступи
Проекти [2]
Проектна діяльність
Виховні заходи [5]
Методичні розробки виховних заходів, презентації
Форма входу
Нормативна база
Корисні сайти
Каталоги
регистрация сайта в каталогах ремонт квартиры своими руками

Каталог статей

Головна » Файли » Проекти

Проектна діяльність при вивченні англійської мови
05.03.2012, 06:53

План

1.Вступ

2.Переваги методу проектної роботи

3.Місце проектної роботи у програмі вивчення англійської мови

4.Організація роботи над проектом

1)Початок роботи над проектом

2)Під час роботи над проектом

3)На завершальному етапі

5.Що отримують учні від проектної роботи

1)Рефлексивні вміння

2)Пошукові вміння

3)Навички самооцінки діяльності

4)Вміння та навички співпрацювати

5)Менеджерські вміння та навички

6)Комунікаційні вміння

7)Презентаційні вміння та навички

6.Роль вчителя

7.Оформлення проектної папки

1)Оцінювання проектних робіт

8.Проблеми проекту

1)Небезпека переоцінити результат проекту і недооцінити його процесс

2)Небезпека перетворення пошукового проекту в реферат

3)Проблема реалізації виховних завдань в ході проектної діяльності

9.Література


У контексті вивчення іноземної мови, проект – це діяльність учнів, під час якої розвиваються різні аспекти володіння мовою, тобто, аудіювання, читання, писемне мовлення, діалогічне та монологічне мовлення інтегровано. Окрім цього, тут діє один з принципів комунікативного методу у вивченні іноземної мови – головна увага приділяється не формі, а суті. А це означає, що діяльність учнів у більшій мірі концентрується на темі роботи, ніж на досягненні певних мовленнєвих цілей.

Надзвичайно важливою є роль, яку учні відіграють у виборі теми роботи, методів її виконання, складанні розкладу роботи та у створенні «кінцевого продукту». Оскільки перед учнями не ставиться завдання про досягнення певних мовленнєвих цілей, і, тому, що учні зосереджують свої зусилля та увагу на досягненні поставленої мети, проектна робота надає їм можливість багаторазово використовувати уже набуті ними знання мови в майже природному контексті.

Проект може виконуватись за короткий термін, або бути продовженим і виконуватись годину або дві протягом кількох тижнів.

Метод проектної роботи не може замінити собою інші методи навчання іноземної мови. Але він має багато плюсів, адже може бути використаний у роботі з учнями, які мають різні рівні мовної підготовки, різний вік та різні здібності. Існує багато проектів, які можуть виконуватись учнями з початковим рівнем володіння іноземною мовою.

Проекти поділяються на чотири основні категорії:

Інформаційні та пошукові проекти;

Проект – опитування;

Організаційні та концертні проекти;

Виробничі проекти.

Спонукаючи учнів вийти за межі класу, метод проектів допомагає подолати відстань між вивченням мови та її використанням. Він також є цінним для поглиблення комунікативних вмінь, набутих дітьми на уроці. Учні стають відповідальними за своє навчання, тому самі, при потребі, звертаються до вчителя по допомогу.

Говорячи про мету та сутність проектної роботи, слід згадати про мотивацію учнів у вивченні іноземної мови. Адже дуже часто існує не відповідність між тим, що діти вивчають і чого вони насправді потребують. Саме цю проблему може вирішити проектна робота. Сучасні підходи до викладання та вивчення мови підкреслюють, що співробітництво між учнями має мотиваційну природу. Такі підходи розвивають особистість. Чим сильніше діти захоплюються роботою, тим імовірніше, що вони отримають кінцевий результат, тим більшу користь матимуть від її виконання. В цьому й полягає сенс проектної роботи. Адже зроблене належить їм. Вони самі вирішують, що будуть робити, яким чином будуть це виконувати і їм самім вирішувати, якою мовою спілкуватися. Вибір мовних структур залежить від природи самого проекту.

Однак роботу над проектом слід спланувати, обговорити, а в кінці оцінити. Саме в цьому вчитель може надати необхідну допомогу. Учні нарешті отримують можливість використати набуті мовленнєві вміння у новій, реальній та нестандартній ситуації. Як тільки учні приступають до виконання проекту, вони захоплюються ним та починають відчувати відповідальність за усі важливі рішення, особливо за ті, що стосуються вибору теми, методів вирішення проблеми та того, яким має бути кінцевий продукт.

Захоплення проектною роботою є дуже важливою її складовою. Надто часто учні, які навчаються іноземної мови за підручниками, погано володіють розмовними навичками, тому що звикли виконувати контрольовані вчителем вправи та не пов’язані із реальним життям завдання. Головним у виконанні проектної роботи є особиста зацікавленість учнів. Вона примушує їх більш творчо використовувати мову, а також поглиблювати свої знання про навколишній світ. Таку мету у вивченні мови можна назвати скоріше автентичною, аніж лінгвістичною. Найбільш успішною робота над проектом буде тоді, коли учні будуть більше співпрацювати одне з одним, а втручання вчителя в процес потрібно звести до мінімуму. Спільний кінцевий продукт, отриманий в результаті спільної праці, має набагато більшу вагу, аніж високі оцінки за нього або похвала вчителя.

На певних етапах більшості проектних робіт є дуже важливим правильне вживання граматики, а також використання усіх мовленнєвих аспектів (приклад наведено в таблиці):

Етап Аспекти Основні вправи

1Говоріння Обговорення на уроці

2Говоріння Письмо Обговорення у групах Складання письмового плану роботи

3Читання Письмо Пошук інформації Конспектування інформації

4Письмо Читання Написання чорнового варіанту проектної роботи Корекція написаного

5Говоріння Письмо Дискусія (обговорення та винесення рішення) Написання кінцевого варіанту тексту

6Говоріння Презентація проекту

Важливою умовою у роботі над проектом є згода всіх учасників з тим, як має виглядати кінцевий продукт. Незалежно від форми проекту цей кінцевий продукт має бути результатом виконання учнями різних завдань під час роботи над ним. В разі, якщо кінцевий продукт буде відсутній, вся робота над проектом не буде завершена і діяльність учнів не матиме сенсу. Прикладами кінцевих продуктів можуть бути:

Альбом із творами та ілюстраціями.

Письмовий звіт.

Стіннівка.

Тематичний концерт, підготовлений учнями.

Радіо – або відео – програма.

Класний куточок.

Web – site.

Відеофільм.

Виставка.

Журнал.

Костюм.

Мультимедійна презентація.

Публікація.

Серія ілюстрацій.

Словник англійського молодіжного сленгу.

Типовий підручник англійської мови, особливо початкового або середнього рівнів, складається із:

Обумовленої кількості нової лексики.

Необхідних лексико – граматичних вправ.

Завдань для практичного застосування набутих навичок.

Якщо вищезгадані складові використовуються на одному чи кількох уроках, то вони в себе включають:

Структурні форми (граматика).

Комунікативні форми.

Фонологічні форми (вимова).

Лексичні форми (слова).

Аспекти мови.

Головною метою програми вивчення іноземної мови є досягнення учнями обумовлених мовних вмінь та навичок упродовж певного часу. Незважаючи на те, що навчання відбувається в рамках окреслених програмою та підручником, учні можуть працювати самостійно.

Типовими завданнями для самостійної роботи є читання та писання, парний діалог, групова дискусія, рольова гра. Такі вправи надають учням можливість вибирати найпотрібніші їм в даній ситуації мовні форми, не користуючись підручником або підказками вчителя. Більшість вчителів погодяться, що цей етап у вивченні англійської мови є обов’язковим. Такі вправи найбільш тісно пов’язані із реальним життям, в якому учні планують використовувати іноземну мову.

Виконання проектної роботи можна розглядати як логічне розширення етапу виконання ситуаційних вправ, яке спонукає учнів брати відповідальність за вибір теми, методи роботи та кінцевий продукт. В цьому разі найкраще пропонувати учням братися за проекти після завершення опрацювання певного розділу підручника. Вивчена тема може стати найкращим матеріалом для короткострокового інтенсивного проекту, на який піде кілька уроків англійської мови. Захист проектів на останньому уроці вивчення теми слугуватиме підведенню підсумків засвоєного мовного матеріалу. І, навпаки, вчитель може розглядати проектну діяльність як засіб, що доповнює підручник іноземної мови. В цьому разі найкраще використовувати довгостроковий проект.

Слід зазначити, що практика використання проектної роботи тільки після завершення вивчення теми може призвести до розуміння його учнями як розваги. А це знищує інтерес в учнів до проектної роботи та спричиняє девальвацію власне ідеї.

Робота над проектом проходить в три етапи: початок в класі, вихід за межі класу, повернення назад до класу. На кожному із цих етапів учитель працює разом із учнями. Він грає роль консультанта, радника і таким чином допомагає їм. Перед тим, як приступати до роботи слід вирішити, скільки часу буде відведено на роботу. Потім слід обговорити теми проектів, що можуть зацікавити виконавців.

Якщо зацікавленість учнями в проекті є очевидною, спонукайте учнів до дискусії про:

Тематичну спрямованість проекту.

Методи роботи.

Формування груп

Графік роботи

Те, яким має бути кінцевий продукт.

Коли всі рішення прийнято та учні захоплені виконанням групової роботи, учитель починає грати роль супроводжувача.

Ця роль включає в себе:

готовність надавати доступ до різних джерел інформації;

допомогу у використанні мови.

Головування на зборах учасників проекту, де вони звітують про виконану групою роботу.

Коли робота над проектом знаходиться на завершальному етапі, вчитель повинен більш активно заглиблюватися в процес.

На цьому етапі він виступає організатором і виконує функції:

Організатора – активно включається в організацію виставки, написання кінцевого варіанта роботи.

Оцінювача – заохочує учнів до самооцінки їх проектних робіт й, одночасно сам чесно та об’єктивно оцінює учнівські роботи.

Найскладнішим в процесі роботи над проектом є питання самостійності учнів у її виконанні.

Очевидно, що рівень їх самостійності залежить від багатьох факторів, а саме від:

вікових та індивідуальних особливостей дітей.

їх попереднього досвіду в проектній діяльності.

складності вибраної теми проекту.

характеру відносин у групі.

Адже розвиваюча кінцева мета в роботі над проектом прямо залежить від рівня самостійності її виконавців.

Головною педагогічною метою кожного проекту є формування різних ключових компетенцій, під якими сучасна педагогіка розглядає комплексні якості особистості. Вони включають взаємопов’язані знання, вміння, цінності, а також готовність мобілізувати їх у необхідній ситуації. Однак зовнішні компетенції проявляються у формі вмінь. Саме тому метод проекту надає можливість сформувати найбільш важливі вміння та навички.

Проектна робота надає учням можливість спілкуватись у реальній життєвій ситуації, що вимагає від них застосовувати та адаптувати вивчений мовний матеріал. Зацікавленість вибором теми та процесом роботи над проектом підвищує їх мотивацію та інтерес до вивчення мови. Проектна робота стимулює учнів із різними здібностями до співпраці над метою, що є однаково важливою для всіх учасників. Ті з них, хто має порівняно низький рівень володіння іноземною мовою, можуть застосовувати інші свої таланти та здібності. Вони можуть бути не менш цінними для досягнення кінцевої мети проекту, аніж бездоганне володіння мовними аспектами або розуміння складних текстів.

Більшість проектів можуть включати в себе такі нелінгвістичні завдання:

Дизайн брошури, публікації, буклети, плакати.

Оформлення виготовлення фотознімків, малюнків, графіків, таблиць.

Організація часу, розробка завдань.

Використання відео – та фотокамери, касетного та відеомагнітофона, комп’ютера для набору тексту.

Всі, хто має виконувати перераховані вище завдання, будуть активними учасниками процесу використання одержаних знань не тільки з іноземної мови. Отже, менш підготовленим учням надається можливість здобути впевненість у своїх здібностях і, таким чином, покращити їх ставлення до вивчення мови взагалі. Для полегшення вивчення мову поділяють на складові – структури, словник, вимова, мовні аспекти. Робота над проектом створює природний контекст, в якому ці окремі складові можуть бути ре інтегровані у свідомості учнів. Надзвичайно важливим є те, що в учнів виробляється впевненість у своїх здібностях використовувати іноземну мову в життєвих ситуаціях, поза уроком. Неправильним є розуміння проектної роботи як методу, що просто дає можливість відшліфувати володіння мовою.

У більшості проектів є етапи, на яких бездоганне володіння іноземною мовою необов’язкове для учасників. На етапах читання, написання та усної презентації проекту чіткість та виразність у володінні мовою набуває неабиякої ваги для успішної комунікації. Якщо кінцевим продуктом проекту є брошури, публікації, буклети, плакати або участь у концерті, тоді кожний учасник проектної роботи особисто зацікавлений висловлюватись грамотно та ефективно.

Оскільки використання методу проектної роботи у вивченні іноземної мови передбачає самостійний вибір учнями цікавої для них теми, автономну роботу над завданнями та використання неформальної методології, в багатьох випадках вона може бути приємним різновидом позакласної роботи. Цей метод багатьма учнями сприймається як антидот до «системи». Деякі вчителі, що брали участь в оцінюванні проектних робіт, вважають, що найважливішим набутком цього методу є те, що робота над ними дозволила учням відпочити від заорганізованого ритму процесу навчання.

Найбільшим набутком цього методу є його спрямованість на учня, який є головним замовником, організатором, виконавцем та представником кінцевого продукту. Саме учень отримує найбільшу користь й задоволення від своєї роботи.

В процесі проектної діяльності в учнів формуються загальні навчальні вміння та навички.

1.Рефлексивні вміння

Вміння осмислити завдання, для вирішення якого не достатньо знань.

Вміння відповідати на запитання: чого потрібно навчитися для вирішення поставленого завдання?

2.Пошукові вміння

Вміння самостійно генерувати ідеї, тобто винаходити спосіб дії, залучаючи знання із різних галузей.

Вміння самостійно знайти необхідну інформацію в інформаційному полі.

Вміння подати запит про необхідну інформацію учителеві, консультантові, спеціалістові.

Вміння знаходити кілька варіантів вирішення проблеми. · Вміння висувати гіпотези.

3.Навички самооцінки діяльності

4.Вміння та навички співпрацювати

Вміння колективного планування.

Вміння взаємодіяти з різними партнерами.

Вміння надавати взаємодопомогу в групі для вирішення спільних завдань.

Навички ділового партнерського спілкування.

Вміння знаходити та виправляти помилки в роботі інших учасників групи.

5.Менеджерські вміння та навички

Вміння проектувати процес (кінцевий продукт).

Вміння планувати час, діяльність, ресурси.

Вміння приймати рішення та прогнозувати їх наслідки.

Навички аналізу власної діяльності (її хід та результати на певних відрізках).

6.Комунікаційні вміння

Вміння ініціювати навчальну взаємодію із дорослими – вступати в діалог, запитувати і т.ін.

Вміння вести дискусію.

Вміння обстоювати власну точку зору.

Вміння знаходити компроміс.

Навички брати інтерв’ю, проводити усне опитування.

7.Презентаційні вміння та навички

Навички монологічного мовлення.

Вміння впевнено поводитися під час виступу.

Артистичні вміння.

Вміння використовувати різні засоби наочності під час виступу.

Вміння відповідати на несподівані запитання.

Роль вчителя Не втручання. Можливо, найважливішою умовою для досягнення успіху в застосуванні методу проектів у вивченні іноземної мови є віра вчителя у його (методу) ефективність. Найголовніше, чого вчитель повинен навчитись сам, це не втручатись. Його керівна роль у процесі над проектом полягає ось у чому: вчитель повинен визначити що його учні готові до самостійної праці, і не будуть ошукані, перевантажені, що правильно розуміють мету роботи, що серед них є справжній лідер. Адже у випадку відсутності перерахованих складових є очевидним виникнення проблеми. Учні можуть поставитись до роботи над проектом безвідповідально, і мета проекту вдосконалити їх володіння іноземною мовою та допомогти їм в соціальній адаптації не буде досягнута.

Про те, як слід готувати учнів до роботи над проектом, скажемо пізніше.

Виправлення помилок. Учням важливо усвідомлювати свою конструктивну роль у процесі роботи над проектом. Саме тому учителеві не слід виправляти зроблені учнями помилки, особливо на ранніх етапах роботи. Інакше подібне втручання вчителя змусить їх розглядати проектну діяльність як чергову вправу з іноземної мови. Щоб запобігти помилкам, можна застосовувати метод взаємоперевірки – учні обмінюються письмовими роботами та вносять взаємні корекції. В процесі виконання такої вправи вчитель виконує роль довідника або словника.

Добре зарекомендував себе метод пред’явлення учнями списку найбільш поширених помилок перед початком роботи над проектом. Звичайно, проект повинен бути виконаний бездоганною мовою, з використанням різноманітних лексичних форм у їх правильному поєднанні з позиції граматики, стилістики, послідовності викладення теми, інформативності та інше. Учні, імовірно, звернуться до вчителя по допомогу з виправленням помилок адже вони самі будуть усвідомлювати, що правильне вживання мови є надзвичайно важливе для досягнення ними комунікативної мети та створення якісного кінцевого продукту.

Створення умов. Проектна діяльність вимагає від вчителя створити умови для розширення пізнавальних інтересів дітей, і на цій базі – надати їм можливість для самоосвіти в процесі практичного застосування знань. Саме тому вчитель повинен мати високий загальний рівень культури, комплекс творчих здібностей, розвинену фантазію, яка допоможе йому бути генератором розвитку інтересів дитини, її творчого потенціалу. Авторитет вчителя тепер базується на здатності бути ініціатором цікавих починів. Попереду йде той, хто спонукає учнів до самостійної діяльності, хто надає поштовху їх винахідливості та кмітливості. Вчитель перестає бути «предметником» і стає педагогом широкого профілю.

Як саме вчитель повинен створювати умови для розвитку здібностей учнів в процесі проектної діяльності?

Відповіддю на це питання буде список ролей, які грає вчитель в процесі керівництва проектом.

Ентузіаст (мотивує, підтримує, спрямовує учнів).

Спеціаліст (є носієм знань у декількох областях).

Супроводжувач (організатор доступу до ресурсів, в тому числі до інших спеціалістів).

Керівник (особливо у питаннях планування часу). · Координатор всього групового процесу.

Експерт (проводить чіткий аналіз результатів виконаної роботи).

Як вже говорилось раніше, робота над проектом включає в себе детальне планування, розробку послідовності спільних дій групи, обговорення теми проекту, написання змісту вивченої теми, розподіл ролей у групі, створення кінцевого продукту і таке інше.

Відобразити всю роботу проведену групою над темою проекту, в кінцевому продукті дуже проблематично. Особливо це стосується ролі кожного члена групи.

Саме тому одним з перших кроків в роботі над проектом є ведення проектної папки; її ще називають портфоліо проекту. В ній фіксується кожен крок, кожне спільно прийняте рішення, інформація про діяльність кожного учасника робочого процесу.

Проектна папка – одна з обов’язкових складових проекту, що пред’являється на захисті (презентації) проекту. Завдання папки на захисті – відобразити хід роботи проектної групи. Крім того, грамотно складена проектна папка дозволяє:

Чітко організувати роботу кожного учасника проектної групи.

Стати зручним колектором інформації та довідником протягом всієї роботи над проектом.

Об’єктивно оцінити хід роботи над завершеним проектом.

Скласти думку про особисті досягнення та ріст кожного учасника проекту упродовж його виконання.

Зекономити час для пошуку інформації під час виконання близьких за темою проектів в майбутньому.

Склад проектної папки (портфоліо проекту):

Паспорт проекту.

Плани виконання проекту та його окремих етапів.

Звіти групи про виконану роботу.

Вся зібрана інформація за темою проекту (ксерокопії та роздруківки із Інтернету).

Результати досліджень та аналізу.

Записи усіх ідей, гіпотез та рішень.

Звіти про наради, дискусії, «мозкові штурми» проведені групою та інше.

Короткий зміст усіх проблем, з якими зіткнулись проектанти, та способів їх вирішення.

Ескізи, креслення, замальовки макету майбутнього кінцевого продукту.

Матеріали для презентації (сценарій).

Інші робочі матеріали та чернетки групи.

Наповнюють проектну папку матеріалами всі члени групи. Інформацію слід записувати коротко, у формі коротких анотацій, нотаток. В день презентації проектів оформлену папку необхідно пред’явити членам журі для оцінювання реального внеску в роботу над проектом кожного члена групи.

Для того, щоб оцінити проектну роботу, необхідно виробити критерії, за якими вона буде оцінюватись. Необхідно визначитись, чи буде включено само оцінювання учасників проекту, чи будуть присуджуватись місця та номінації.

Проблеми з якими можна зіткнутися під час оцінювання роботи можуть бути:

Предметна компетентність журі.

Всі учасники проектних робіт доклали зусиль, але не всі були нагороджені.

У такому випадку слід оголосити рейтингові оцінки всіх представлених проектів, щоб усі проектанти знали свій підсумковий бал.

Критерії повинні оцінювати якість не презентації, а проекту в цілому. Отже, всі ці критерії необхідно оголосити учасникам заздалегідь.

Можливі такі критерії оцінювання проектів:

Важливість теми проекту.

Глибина вивчення проблеми.

Оригінальність запропонованих рішень.

Якість виконання продукту.

Виразність презентації.

Оригінальність вирішення проблеми.

Багато вчителів погоджуються з тим, яку користь приносить проектна робота в плані навчання іноземної мови. Але багатьох насторожують проблеми пов’язані з організацією проекту та дисципліною учнів.

Давайте поглянемо, якою є потенційна користь від проекту:

Учні співпрацюють самостійно і без допомоги вчителя.

Робота над проектом відрізняється від звичної роботи на уроці.

Учні використовують автентичні вправи, метою яких є отримання кінцевого продукту.

Проектна робота забезпечує інтенсивне використання іноземної мови.

Учні використовують аспекти мови інтегровано в природному середовищі.

Проект допомагає самоствердженню учнів.

Невже перераховані вище плюси можуть переважити можливі недоліки в проектній роботі?

Але все ж проблеми існують.

Небезпека переоцінити результат проекту і недооцінити його процес. Це пов’язано з тим, що оцінюється презентація, а не процес роботи. Щоб оцінка була максимально об’єктивною, необхідно уважно віднестись до складання та аналізу портфоліо проекту. Грамотно складене портфоліо характеризує хід проекту, коли сам проект уже завершений.

Небезпека перетворення пошукового проекту в реферат. Необхідно вміти писати реферати. Але проектант повинен мати власну точку зору на проблему.

Проблема реалізації виховних завдань в ході проектної діяльності. Спробуємо порівняти. У традиційній системі навчання проблеми виховання розглядаються з інтелектуального боку, і лиш потім – з емоційного. Моральні принципи необхідно зрозуміти. Згідно філософії освіти, що ґрунтується на проектній діяльності, основні моральні принципи – відповідальність, толерантність, вірність обов’язку – ґрунтуються на діяльності, вони повинні бути прожиті.

Термін «проект» ще не зовсім зрозумілий до кінця. Але вже видно, що це поняття багатогранне.

Крім того, проект ефективний, перспективний та невичерпний. Проект – це метод навчання. Його можна використовувати при вивченні будь – якого предмета. Його можна застосовувати на уроках та у позакласній роботі. Він орієнтований на досягнення учнями мети, і тому є унікальним. Він формує дуже велику кількість вмінь та навичок, а тому є ефективним. Він формує досвід діяльності, отже він незамінний. Проект (проектування) – це зміст навчання. Проектування може бути частиною навчального предмета. Проектування може бути й окремим навчальним предметом.

Найсучасніші галузі людської діяльності – дизайн та – PR – базуються на проектуванні. Проектуванням займаються вже не стільки технологи, скільки іміджмейкери та маркетологи. Тому проектування може стати основою профільних спецкурсів.

Проект – це форма організації навчального процесу. Повноцінний проект не «вписується» в уроки. Природа проекту та природа уроку – принципово різні. Проектна діяльність може стати альтернативою класно – урочного навчання. Майбутнє школи – в балансі альтернатив.

Проект – це особлива філософія навчання. Філософія цілі та діяльності. Філософія результатів та досягнень. Філософія, яку прийняла сьогоднішня школа, дозволяє органічно поєднати те, що неможливо поєднати: ціннісно – смислові основи культури та процес діяльності соціалізації.

Список використаних джерел

1.Diana L Fried – Booth. Project Work. – Oxford: OUP, 1987.

2.Simon Haines. Projects. – Edinburgh: Nelson, 1989.

3.David Nunan. Language Teaching Methodology. – Wiltshire: Redwood Books, 1999.

4.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М.: Арктик, 2006.

Категорія: Проекти | Додав: konotopnvk
Переглядів: 2898 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
блок Goo
Педпреса
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Погода
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Карта відвідувачів